HHS bedrijvendag

Bedrijvendag Haagse Hogeschool

19 april 2017

Om de naamsbekendheid van Gamebasics onder de studenten in de regio te vergroten wilden we graag bij de bedrijvendag van de Haagse Hogeschool in Zoetermeer zijn. Op 13 april was de Dutch Innovation Factory (DIF) volledig ingericht om bedrijven en studenten met elkaar kennis te laten maken. 

Galip, Tim en Youri reisden af naar de DIF en zochten een plek in de volle zaal om de banners uit te stallen. Al voor het openingswoord werd onze stand druk bezocht door studenten die op de naam OSM afkwamen. Veel vertelden dat zij vroeger met hun hele klas gespeeld hadden en zij namen nostalgisch de door ons uitgedeelde Doerakknuffels in ontvangst.

We waren op zoek naar studenten “Software Engineering” die in de loop van hun studie op zoek moesten naar een (afstudeer)stageplek. Gamebasics heeft volop aanbod voor deze studenten aangezien we er naar streven om in ieder team ten minste een stagiair per jaar op te nemen. Veel studenten die wij spraken zaten nog in hun eerste jaar. Hopelijk hebben we hen dermate kunnen interesseren dat zij later bij ons terugkomen voor een stage.

Met het vergroten van onze naamsbekendheid, het werven van studenten en het netwerken met andere bedrijven hebben we deze dag een mooie invulling kunnen geven!

Deel dit artikel