Gamebasics groeit met 10 Agile Professionals

02 oktober 2015

De afgelopen maanden hebben 10 collega’s van Gamebasics Agile trainingen afgerond. Zowel developers als marketeers werden gecertificeerd tot Professional Product Owner en Professional Scrum Master. Bij Gamebasics is hiermee meer dan 60% van het persooneelsbestand geschoold tot Agile Professional, iets waar we trots op zijn.

Gamebasics wil een Agile organisatie zijn. Voor ons is Agile méér dan een term die toevallig in de mode is. We geloven in het Agile Manifesto en de waarde die het heeft voor onze organisatie. Sinds Scrum in 2010 bij Gamebasics in gebruik is, wordt software sneller ontwikkeld en zijn we in staat grote projecten tot een succes te brengen. Daarom hebben we het een onderdeel van onze kernwaarden gemaakt. Bij het opleiden van onze medewerkers is het een belangrijke pijler, naast hun inhoudelijke opleiding.

Maar het Agile gedachtengoed alleen onderschrijven vinden we niet goed genoeg. Met meer dan vijf jaar ervaring in Agile, weten we hoe moeilijk het kan zijn om vast te houden aan Agile principes en methoden als Scrum, Kanban en Scrumban goed toe te passen. Vandaar dat we belang hechten aan trainingen om de kennis bij al onze professionals te vergroten.

De developers die de trainingen hebben gedaan, merkten collectief op: “We zijn eigenlijk al best ervaren. Als we met alle deelnemers op een rij moeten gaan staan, gebaseerd op ervaringsjaren met Scrum, dan staan we al aan de kant van de meest ervaren Scrummers.”

Toch levert elke training nieuwe inzichten en inspiratie op. Hoe met bugs om te gaan binnen een sprint? Wat wordt er verwacht van de teamleden? Wat doet de Product Owner? Wat zijn de verantwoordelijkheden van de Scrum Master? Wat betekent autonomie van het team precies? Elke situatie is anders. Wie de theorie goed beheerst zorgt ervoor dat in praktijksituaties de antwoorden makkelijker gevonden worden.

Agile

Agile Marketing

Niet alleen de development teams werken Agile bij Gamebasics. Ook de marketeers. Jordy Oosting, marketeer in het Acquisition & Revenue team: “Ik heb een Scrum Master training gedaan en vond de opgedane kennis erg nuttig. Ons marketingteam past een mix toe van Scrum en Kanban. Dus niet alles was voor ons van toepassing. Maar andere teams binnen Gamebasics gebruiken wel 100% Scrum. Het is belangrijk voor onze (professionele) omgang met hen, om te weten hoe zij als teams werken, wat de rolverdeling is en wat voor invloed dat weer heeft op ons marketing team. Bijvoorbeeld wanneer wij tijd van developers nodig hebben en dit liefst zo snel mogelijk gedaan willen hebben.”

Zijn collega Luuk de Laat, copywriter en community manager in het Retention team, vult aan: “Ik heb geleerd van de trainer maar ook van de andere aanwezige bedrijven, hoe zij het aanpakken. Gamebasics werd daarbij vaak als voorbeeldbedrijf aangehaald.” Wat hem vooral is bijgebleven? “De focus op outcome, wat is ook alweer het doel? Niet zozeer op output, zoals beschrijvende documenten. Het is goed om je altijd af te vragen of je producten nog wel waarde toevoegen.”

De deelnemende marketeers denken erover om meer Agile cursussen te gaan volgen: “We maken naast de principes van Scrum als marketeers vooral gebruik van Kanban. Hier meer over leren zou een interessante verbreding zijn.”

Deel dit artikel